free website creation software

Patentovaná unikátní energeticky úsporná přísada do centrálního topného systému

CO JE EndoTherm™?


EndoTherm™ je patentovaná unikátní energeticky úsporná přísada do centrálního topného systému. Tato unikátní přísada dokáže prokazatelně ušetřit až 15 % nákladů za vytápění.

JAK TO FUNGUJE?


V topných systémech se využívá k přenosu tepla pouze čistá voda, protože je snadno dostupná a levná. Ve skutečnosti ale voda nemá z důvodu vysokého povrchového napětí nejefektivnější vlastnosti pro přenos tepla.


Pouhým okem je materiál vnitřních stěn topného systému (radiátorů, trubek a expanzních nádob) hladký. Nicméně při pohledu pod mikroskopem tyto vnitřní stěny topného systému hladké nejsou. 


Nalezneme zde mnoho nedokonalostí (např. mikrotrhliny a mikropraskliny), které zhoršují optimální tepelný kontakt a přenos tepla mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému. Je to způsobeno tím, že voda má vysoké povrchové napětí a není schopná proniknout to těchto mikrotrhlin a mikroprasklin.

endotherm

Přidáním unikátní přísady EndoTherm™ do vody dokážeme vlastnosti vody změnit a zároveň eliminovat nedokonalosti vnitřních stěn topného systému (radiátorů, trubek a expanzních nádob). Voda pak dokáže proniknout i do mikrotrhlin a mikroprasklin. Docílíme tak zvýšeného tepelného kontaktu a přenosu tepla, mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému. Vše je zobrazeno na následujícím obrázku.

Přísada EndoTherm™ dokáže změnit následující vlastnosti:


snížit povrchové napětí vody o více jak 60 % a tím zvýšit tepelný kontakt, který zvyšuje tepelný výkon a účinnost topného systému

snížit měrnou tepelnou kapacitu vody o 9,8 % - tzn. že k dosažení stejné teploty je potřeba o 9,8 % méně energie


Přísada EndoTherm™ funguje podobně jako chemické čištění radiátorů, s tím rozdílem, že princip přísady EndoTherm™ není založený na chemickém principu, ale na fyzikálním principu.


Moderní topné kotle ve svých specifikacích udávají svou účinnost, ale neudávají, jak je tato účinnost efektivní vzhledem k velikosti celého topného systému v budově (tzn. počet radiátorů, délka přívodních trubek, velikost expanzní nádoby atp.). Použitím přísady EndoTherm™ prokazatelně zvýšíme účinnost celého systému v budově. Zrychlíme a zlepšíme výhřevnost celého systému.


VIDEO:

VIDEO: Porovnání rychlosti vyhřátí radiátoru BEZ a S přísadou EndoTherm™

Nezávislé testy prokázaly, že topný systém s přísadou EndoTherm™ spotřebuje k udržení požadované teploty až o 15 % méně energie, než systém bez přísady EndoTherm™ (systém pouze s vodou).

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny výsledky z testování funkčnosti nezávislou organizací Enertek International.

Z výsledku je patrné, že radiátory se vyhřejí rychleji a místnosti jsou vytopeny rychleji na požadovanou teplotu nastavenou na termostatu.

EndoTherm potvrzeni funkcnosti

EndoTherm Jak to funguje

Přísada EndoTherm™ zlepšuje přenos tepla. Radiátor odevzdá více tepla do místnosti, místnosti tak zůstanou teplé delší dobu a díky tomu dochází ke snížení počtu spínacích cyklů kotle potřebných k udržování nastavené teploty v místnosti. Výsledkem je, že je spotřebováno méně energie, dochází k úspoře tepla a ke snížení emisí CO2.

EndoTherm_vyhody

ŽIVOTNOST:


Dle testů zůstane přísada EndoTherm™ v centrálním uzavřeném systému po dobu minimálně 7 let bez snížení účinnost úspory energie.


V případě, že je z topného systému vypuštěna voda z důvodu výměny radiátoru nebo kotle, je potřeba do nové vody opět přidat přísadu EndoTherm™. Přísada EndoTherm™ je vyrobena z přírodních materiálů a lze ji spláchnout do odpadního systému. Dle směrnice EU 91/689/EEC není EndoTherm™ považován za nebezpečný odpad.


Je vyvinut a vyroben ve Velké Británii a je již nainstalován v tisících komerčních projektech i v domácnostech.


EndoTherm vyroben z prirodnich latek


NÁVRATNOST:


Návratnost investice je velmi rychlá od 6 do 12 měsíců. Na následujícím obrázku si můžete porovnat návratnost přísady EndoTherm™ s různými technologiemi šetřící energii.

Návratnost Investice EndoTherm


OBLAST POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ:


DOMÁCÍ POUŽITÍ:


Přísada EndoTherm™ je vhodná pro všechny velikosti topného systému a tepelné čerpadla na bázi vody. Nepoškozuje kotel a jeho součásti, protože má antikorozní vlastnosti. Je možné ho použít společně s ostatními přísadami, které již obsahují inhibitory koroze.


Domácí malé topné systémy:

Jedno balení přísady EndoTherm™ (500 ml) je dostačující pro uzavřené topné systémy o velikosti 50 litrů vody. Pokud se jedná otevřený topný systém, pak dávku přísady EndoTherm™ zvyšte o 10 %. Tzn. 550 ml na 50 l vody v systému. Obecně jedno balení stačí pro 10 až 12 deskových radiátorů o šířce 60 cm. Více informací o dávkování je zobrazeno na následujícím obrázků:

DávkováníKOMEČNÍ POUŽITÍ:


Komerční, velké topné systémy, systémy s tepelným čerpadlem:

U velkých, komerčních topných systémů a systémů s tepelným čerpadlem je potřeba použít na 100 l vody 1 l přísady EndoTherm™.


Pro určení objemu vody v systému pro komerční instalace do větších budov a hal je nejjednodušší počítat s instalovaným výkonem topného systému (kotle) v kilowattech.


Vstupní ohřívače dveří: 3 l/kW
Topeni pomocí klimatizace: 4 l/kW
Panelové radiátory: 5,5 l/kW
Žebrové radiátory: 7 l/kW
Systém dálkového vytápění: 10 l/kW
Podlahové topení: 11,5 l/kW


Poté aplikujeme 1 l přísady EndoTherm™ na 100 l vody. Pro otevřené systémy je zapotřebí přidat 10 % přísady EndoTherm™ navíc.


Příklad dálkové topeni s výkonem 100kW:


Objem vody v systému = 100 (kW) * 10 (l/kW) = 1 000 l (vody v systému)

Množství potřebné přísady EndoTherm™ = 1000 l / 100 l = 10 l přísady EndoTherm™


OCENĚNÍ A ATESTY:


 • 2015 vítěz soutěže H&V News Awards – nejlepší domácí produkt v oblasti vytápění a ventilace
 • 2015 vítěz soutěže Ecobuild (in association with M&S) The Big Innovation Pitch - nejlepší inovační produkt
 • 2016 vítěz soutěže CIBSE Building Performance Awards - nejlepší úsporný produkt
 • 2017 finalista soutěže The National Energy Efficiency & Healthy Homes Awards - v kategoriích Produkt roku, Dodavatel roku a Malý projekt roku
 • 2018 regionální vítěz soutěže Shell Springboard Award - nejlepší nízkouhlíkový inovační produkt
 • 2018 finalista soutěže The Energy Awards ve dvou kategoriích - v kategorii Energeticky efektivní partnerství s Green Earth a v kategorii Projekt roku pro rezidenční energetiku
 • 2019 vítěz soutěže H&V News Award - Úspěch roku - malé firmy
 • 2021 finalista soutěže The Energy Awards 2021 - v kategorii Technologie budov Inovace roku: Vytápění a chlazení
 • 2022 finalista soutěže The Energy Awards 2021 - v kategorii Energetický projekt roku – maloobchod
 • 2022 3. místo v soutěži National Energy Efficiency Awards - v kategorii energetický úsporné aditivum


Ocenění

 • Certifikována pro zdravotní nezávadnost podle standardu EU
 • Akreditace a certifikace ISO 9001:2008,12560
 • Nezávisle testováno organizací Enertek International (potvrzení o funkčnosti)- při testování uspořili až 15 % spotřeby plynu
 • Nezavisle testováno univerzitou UWS (The University of The West of Scotland) - zlepšení přenosu tepla o 19,2 %
 • Nezávisle testováno univerzitou UCLAN (The University of Central Lancashire) - při testování uspořili 10,4 % spotřeby plynu
 • Nezávisle testováno univerzitou LJMU (Liverpool John Moores Univertity) - testování na velikosti různých objektů
 • Nezávisle testováno univerzitou Chester - testování přenosu tepla
 • Testováno výrobcem tepelných zařízení TAS (Tomorrows Air Solutions) - testování účinnosti příměsi
 • Testováno společnostmi Midland Corrosion Services Ltd. a Meadowhead Consultacy Ltd. na antikorozní vlastnosti, na kompatibilitu s předními výrobci inhibitory koroze a na kompatibilitu s komponenty topných systémů z materiálů měď, ocel, železo, hliník a plast
 • Testováno společností SureScreen Scientifics Ltd. na kompatibilitu s pryžovými těsněními EPDM


EndoTherm atesty

Na následujícím obrázku jsou uvedeny výrobci topných systémů, kteří potvrdili, že přísada EndoTherm™ nemá žádný vliv na jejich produkt.


EndoTherm výrobci topných systémů


Patentovaná energetický úsporná přísada EndoTherm™ je oceněná a prověřena nezávislou společností Energy Saving Trust. Společnost Energy Saving Trust potvrzuje a poskytuje tak jistotu zákazníků, že při použití přísady EndoTherm™ v topném systému opravdu ušetří peníze na účtech za vytápění.


EndoTherm_energy_saving_trust


Více informací o prověření společností Energy Saving Trust naleznete ZDE


INSTALACE:


Instalace je snadná a rychlá instalace do 30 až 45 minut.


Systém s expanzní nádobou:


Pokud máte systém s expanzní nádobou, tak stačí přísadu EndoTherm™ přidat do expanzní nádoby. Ta se bude pravděpodobně nacházet v podkroví. Před přidáním přísady EndoTherm™ vypusťte část vody, kterou nahradíte přísadou EndoTherm™. Vodu vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Pokud není vypouštěcí ventil k dispozici, vypusťte vodu přímo z radiátoru, tím že odšroubujete přívodní trubku. Přidejte přísadu EndoTherm™ do expanzní nádoby a doplňte vodu. Nakonec odvzdušněte radiátory.

instalace_expanzni_nadoba


Uzavřený oběhový systém s čerpadlem:


V případě uzavřeného oběhového systém systému je potřeba ze systému odstranit dostatečné množství vody. Systém je pod tlakem proto je zapotřebí kotel vypnout. Vodu vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Pokud není vypouštěcí ventil k dispozici, vypusťte vodu přímo z radiátoru, tím že odšroubujete přívodní trubku. Pro zmírnění tlaku povolte odvzdušňovací ventil. Vypusťte dostatečné množství vody pro přísadu EndoTherm™. Přidejte přísadu EndoTherm™ a v případě nutnosti jej doplňte vodou. V případě, že systém nemá napouštěcí ventil, odšroubujte odvzdušňovací ventil a přísadu EndoTherm™ nalijte přes něj pomocí instalační plnící sady EndoTherm™. Po nalití opět našroubujte odvzdušňovací ventil a ujistěte se, že je vše dobře dotažené. Systém bude obsahovat vzduch, proto zapněte kotel a jemně odvzdušněte radiátory. V případě, že kotel potřebuje být natlakovaný, tak jej natlakujte podle návodu. Většina kotlů vyžaduje tlak cca 1 Bar. Poté můžete kotel začít používat, jak jste zvyklý.

instalace_uzavreny_system

Ručníkové radiátory:


Instalace probíhá podle návodu jako pro uzavřený oběhový systém.

instalace_rucnikove_radiatory


Magnetická filtrační jednotka:


Magnetické filtry jsou stále více používané v domácích topných systémech. Poskytují skvělou možnost pro instalaci přísady EndoTherm™ a dalších topných přísad. Vypněte kotel. Izolujte magnetický filtr uzavřením ventilů na obou jeho stranách. Pomalu otevřete ventil na spodní straně filtru a vypusťte obsah do nádoby, buďte opatrní, protože voda může být velmi horká. Jakmile je nádoba prázdná, uzavřete vypouštěcí ventil a poté otevřete filtr odšroubováním spodní části. Naplňte spodní těleso filtru přísadou EndoTherm™ a znovu jej nasaďte. Jakmile je magnetický filtr zpět na místě, otevřete znovu ventily na obou stranách. Tím se voda v z topného systému vrátí zpět do magnetického filtru. Znovu zapněte kotel. Čerpadlo začne distribuovat přísadu EndoTherm™ do celého systému. Pokud topný systém vyžaduje více přísady EndoTherm™, než pojme spodní kryt filtru, počkejte 15 minut na cirkulaci počáteční náplně, poté opakujte postup, dokud nebude nainstalována všechna přísada EndoTherm™, kterou topný systém vyžaduje.

instalace_magneticka_filtracni_jednotka

HLAVNÍ VÝHODY:


 • prokazatelná úspora až 15 % energie
 • snižuje Vaše účty za vytápění až o 15 %
 • snižuje emise CO2
 • vylepšuje vlastnosti přenosu tepla vodou
 • vylepšuje tepelný kontakt a přenos tepla mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému
 • radiátory se vyhřejí rychleji
 • místnosti jsou vytopeny rychleji na požadovanou teplotu nastavenou na termostatu
 • radiátory odevzdávají více tepla do místnosti a místnosti tak zůstanou teplé delší dobu
 • kotel je v provozu kratší dobu
 • spotřeba méně paliva pro ohřev
 • vyšší účinnost otopné soustavy
 • stabilnější ohřívací proces
 • rychlá návratnost investice od 6 do 12 měsíců
 • vhodný pro všechny topné systémy a tepelné čerpadla na bázi vody
 • nepoškozuje kotel a jeho součásti, protože má antikorozní vlastnosti
 • vyrobena z přírodních látek a lze ji spláchnout do odpadního systému
 • snadná a rychlá instalace do 30 až 45 minut
 • 500 ml na 50L vody v oběhovém systému (cca až 12 deskových radiátorů 60 cm)
 • životnost minimálně 7 let bez snížení účinnost úspory
 • bezúdržbové – po instalaci již nepotřebuje žádnou údržbu
 • vhodné pro: domácnosti, kanceláře, školy, hotely, nemocnice, pečovatelské domy, posilovny, historické budovy, teplárny na bázi vody
 • akreditace a certifikace ISO 9001:2008,12560
 • nezávisle testováno organizací Enertek International (výsledek testu, potvrzení o funkčnosti)
 • nezávisle testováno univerzitou UWS (The University of The West of Scotland), UCLAN (The University of Central Lancashire), LJMU (Liverpool John Moores Univertity) a Chester
 • testováno výrobcem tepelných zařízení TAS (Tomorrows Air Solutions)
 • testováno společnosti Midland Corrosion Services Ltd a Meadowhead Consultancy Ltd. na antikorozní vlastnosti, na kompatibilitu s předními výrobci inhibitory koroze a na kompatibilitu s komponenty topných systémů
 • testováno společností SureScreen Scientifics Ltd. na kompatibilitu s pryžovými těsněními EPDM
 • mnoho ocenění v oblasti nejlepší domácí/úsporný/inovativní produkt
 • oceněná a prověřena nezávislou společností Energy Saving Trust
 • vyvinut a vyroben ve Velké Británii
 • Bezpečnostní list (CZ) ZDE
 • Karta bezpečnostných údajov (SK) ZDE


VIDEA:

CO JE EndoTherm™?

VIDEO:

EndoTherm™ INSTALACE

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Na následujících odkazech naleznete případové studie a dosažené úspory u jednotlivých zákazníků.
V některých případech je úspora i více jak 15 %
endotherm

CHCI UŠETŘIT ZA TEPLO!

Přípravek ENDOTHERM zakoupíte na e-shopu ECOprodukty.cz

CHTĚLI BYSTE PRODÁVAT ENDOTHERM?

Kontaktujte nás na e-mail velkoobchod@dtshops.cz, případně telefonicky na tel.: 732 258 567

Rádi Vám připravíme zajímavou velkoobchodní nabídku.

Napsat e-mail